Tobradex Ointment (brand) – 0.3/0.1% (Tobramycin / dexamethasone), 3.5 g x 2 tubes

$40.00

Category: